WARUNKI WSPÓŁPRACY


KONSULTACJA INDYWIDUALNA

pierwsza wizyta

50 minut
  • diagnoza problemów i potrzeb
  • punkt wyjścia do dalszej pracy

KONSULTACJA PAR

pierwsza wizyta

50 minut
  • rozpoznanie problemów
  • omówienie możliwości współpracy

TERAPIA INDYWIDUALNA

dalsza praca nad trudnościami / problemem

50 minut
  • regularność, cotygodniowe spotkania
  • praca nad celem klienta

TERAPIA PAR

dalsza praca nad trudnościami / problemem

50 minut
  • regularność, spotkania zazwyczaj co dwa tygodnie
  • kontynuacja pracy terapeutycznej