CZASAMI


 

 

„Odważny to nie ten, który się nie boi, ale ten, który mimo strachu podejmuje wyzwanie.”